Display 800*600 Font : Medium   

Home | Links Web Board

 
ข่าวดี สถานศึกษาใดสนใจโปรแกรมนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทางทีมงานยินดีมอบให้ ฟรีครับ...
ท่านสามารถ Download โปรแกรมตัวอย่าง V.2.7.0 ได้แล้ว


ถามตอบ โปรแกรมประมาณราคาก่อสร้าง... Web Board

สำหรับท่านที่ติดตั้งโปรแกรม ตั้งแต่Version 2.1.0 (ตัวจริง)

ขณะนี้ท่านสามารถ Download ตัว Update โปรแกรม เป็น Version 2.7.0 ได้แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
Download โปรแกรม V 2.7.0             ดูภาพขยายฐานข้อมูล

แสดงผลรูปแบบฐานข้อมูลและกราฟ
คลิ๊กดูภาพขยายแสดงรายละเอียดฐานข้อมูล


พิมพ์ รายงาน B.O.Q.

พิมพ์ รายงาน


            สรุป หมวดงานต่างๆ
สรุป หมวดงานต่างๆ

บริการงานด่วน
รวดเร็ว ประหยัด ตรงต่อเวลา

- ออกแบบ,คำนวณ,ประมาณราคาก่อสร้าง
- เขียนแบบ - Plot แบบ AutoCAD
-
Perspective

สนใจติดต่อ... 081-692-8698

 

ประมาณราคาก่อสร้าง
****************
แนะนำให้ทำ
www.thaiestimate.comwww.thaibase.com 

Engineering of Thailand. 

 

โปรแกรมประมาณราคาก่อสร้าง...(Estimate Construction...)
Version 2.7.0

โปรแกรมประมาณราคาก่อสร้าง...(พัฒนาโดยคนไทย)

         กลับมาใหม่ในรูปแบบของหน้าจอที่มีพื้นที่สำหรับการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีเครื่องมือการทำงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมาณราคาให้รวดเร็ว และถูกต้อง มีระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลของงานต่างๆ เช่น
               รายละเอียดของโครงการ
               ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
               ประเภทหรือหมวดงานของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
               สามารถ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข วัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง
               สูตรที่ช่วยในการคำนวนงานโครงสร้างต่างๆ เช่น
                      งานฐานราก , คาน ,พื้น , บันได ฯลฯ
               ตรวจสอบว่าใช้รายการวัสดุก่อสร้าง และ ปริมาณจำนวนเงิน
                      ของแต่ละชั้น หรือทั้งหมดโครงการ ได้ เพื่อจะได้นำข้อมูล 
                     มาวางแผนในการบริหารงานก่อสร้างของโครงการนั้นๆ
               รายงานผลลัพธ์ ได้ทั้งรูปแบบของเอกสาร และ กราฟ         
               ฯลฯ
        มีการใช้งานโปรแกรมที่ง่าย เพราะคำสั่งที่ใช้ส่วนมากจะใช้เมาส์คลิ๊กและคำสั่งต่างๆที่ใช้เป็นภาษาไทย จึงไม่ต้องกังวลกับการใช้งานโปรแกรม

ความสามารถของโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นมาจาก Version 2.5.0

         สามารถพิมพ์ข้อความต่างๆที่หน้าจอและเลื่อนช่องต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น

                  โดยไม่จำเป็นต้องดับเบิ้ลคลิ๊กทุกครั้งไป

            สามารถแบ่งงาน เพื่อช่วยกันทำงานในโครงการเดียวกันได้หลายคน

         สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายได้ (Network)

           คัดลอกไฟล์ฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างจากเครื่องอื่นบนระบบเครือข่ายได้ (Network)

           คัดลอก,เปลี่ยนแปลง,ลบชื่อของชั้นงานต่างๆ

           การ Import และ Export โครงการต่างๆ Import

         การ Import และ Export ชั้นงานต่างๆ

           การคำนวณหาค่าเผื่อ จำนวน %(Percent)    

             

                                        ราคาชุดละ 7,300บาท

  Download โปรแกรมตัวอย่าง V 2.7.0

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง กรมพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


  081-692-8698

sales@thaiestimate.com

                                 

TC

หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆทางผู้จัดทำยินดีรับที่จะปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้นไป .....

sales@thaiestimate.com  

Copyright 2004 thaiestimate, All rights reserved

Start : 1 July 2000